Style Guide

v12.3.3

22.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Optimoitu logoja

v12.3.2

18.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Päivitetty TE-keskuksen logo

v12.3.1

7.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty sähköposteihin liittyvät kuvat

v12.3.0

1.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Heading: pienennetty mobiilin H1-otsikon kokoa

Dokumentaatio

Muutokset

 • Saavutettavuuskorjaukset patterniin Lomakkeen virheenkäsittely
 • Toimintopainike-patternit: Tallenna, Lähetä, Julkaise, Tallenna luonnoksena, Esikatsele

v12.2.0

7.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Link: korjattu ruudunlukija lukemaan external link -ikonin aria-label (poistettu role="presentation")

Dokumentaatio

Muutokset

 • korjattu verkkopalvelun ulkoisen linkin svg-kuvan koodiesimerkkiä (poistettu role="presentation")

v12.1.0

6.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Input: korjattu pakollisuuden lukemista ruudunlukijalla (kenttään saapuessa ei ilmoiteta kenttää virheelliseksi)

v12.0.1

4.10.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Poistettu Kokeiluversion logot

v12.0.0

3.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • DateInput, TimeInput, DateTimeInput: placeholderista luopuminen. Päivämäärä- ja/tai kellonaikaformaatin ohjeistus siirretty subLabeliin.
 • Muutosohjeet:
  • DateInput: placeholder muutetaan subLabeliksi
  • TimeInput: lisätään kellonajan (kieliversioitu) ohjeistus subLabeliin
  • DateTimeInput:
   • päivämäärän ohjeistus: datePlaceholder muutetaan dateSubLabeliksi
   • kellonajan ohjeistus: lisätään kellonajan (kieliversioitu) ohjeistus uudella timeSubLabel propilla

v11.19.1

30.9.2022
 • Päivitetty browserslist konfiguraatio

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Heading: ikonin esittäminen otsikon yhteydessä ilman erillistä kokomääritystä

React-kirjasto

Muutokset

 • Heading: korjattu ikonin sijaintia pitkillä otsikoilla

v11.19.0

20.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Päivitetty Monisivuisen lomakkeen navigaatio -patternia

React-kirjasto

Muutokset

 • TaskList: prop status: lisätty error
 • Heading: lisätty prop icon

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Heading: lisätty tyylit ikonin näyttämistä varten

v11.18.3

14.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty Toimintapainikkeet-pattern

React-kirjasto

Muutokset

 • Notification: saavutettavuusparannus
 • DescriptionList: lisätty prop gapY

v11.18.2

8.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty komponenteille lyhyet kuvaukset

v11.18.1

6.9.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • lisätty uusia ikoneita

v11.18.0

31.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Rating: lisätty isCentered

v11.17.11

29.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Päivitetty ruotsinkielinen logo

v11.17.10

25.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Textarea: lisätty uusia sallittuja merkkejä

v11.17.9

25.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • CheckboxButtonGroup: lisätty prop required

v11.17.8

24.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Lisätty juureen export CheckboxButtonGroupille

 • Lisätty dokumentaatio CheckboxButtonGroupille

v11.17.7

24.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Lisätty export CheckboxButtonGroupille

v11.17.6

23.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Uusi komponentti CheckboxButtonGroup

v11.17.5

12.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Feed: lisätty mobiili-breakpoint niin, että mobiilissa FeedEventCardHeaderin teksti ja Badge rivittyvät omille riveilleen.
 • Päivitetty npm-paketteja: mm. react-textarea-autosize, core-js, sass, webpack, gatsby, react-element-to-jsx-string, @types/react-syntax-highlighter, @types/styled-components, @pmmmwh, @svgr, @rollup, @svgr, @commitlint, @swc, @testing-library, jest, @types/jest, jest-environment-jsdom, jest-junit, jest-styled-components, eslint, husky, lint-staged, react-refresh, stylelint

v11.17.4

5.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Icon: lisätty uudet ikonit EmptyFolderIcon, EuroGraphIcon ja CustomerServiceIcon.

v11.17.3

5.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Input: Lisätty lang-attribuutti.

v11.17.2

3.8.2022

Dokumentaatio

 • Päivitetty dokumentaatiota (Detail, Message, Rating, Input, Label, Lomakekentän otsikointi).

v11.17.1

28.4.2022
 • Ei muutoksia.

v11.17.0

28.4.2022

Muutokset

 • Päivitetty logon englanninkielinen versio.

v11.16.3

27.4.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • DateSelect: Korjattu ongelma, jossa ruudunlukija ei lukenut otsikkoa.

v11.16.2

26.4.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Input: Korjattu tyylejä.

v11.16.1

22.4.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • PlainSelect: Korjattu tyylejä.