Style Guide

v12.10.0

8.3.2023

React-kirjasto

 • Ikoneille käyttöön tummempi vihreä väri. Default-väristä vihreää käytetään fill-tyyppisillä ikoneilla ja muilla ikoneilla uutta success-dark-väriä.
 • TaskList käyttämään ikoneissa success-dark-väriä success-värin sijaan.
 • Headingin navigaatioelementeille selkeästi erottuva näppäimistökohdistimen korostus (focus)

Verkkopalvelu-kirjasto

 • Headingin navigaatioelementeille selkeästi erottuva näppäimistökohdistimen korostus (focus)

v12.9.0

27.2.2023

Dokumentaatio

 • Lisätty dokumentaatiosivu Saavutettavuus kehittäjille
 • Päivitetty logot

v12.8.0

22.2.2023

React-kirjasto

Muutokset

 • DateRangeSelect: korjattu kalenterin selauksen asemointia, lisätty propit heading ja subLabel
 • Päivitetty riippuvuus: @te-digi/styleguide-tokens v9.8.0

v12.7.2

13.2.2023

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty tyyli: ImageSectionWide

Dokumentaatio

Muutokset

 • Box: Lisätty esimerkkejä paddingin käytöstä

v12.7.1

8.2.2023

React-kirjasto

Muutokset

 • SideSteps ja TaskList: lisätty lokalisoidut aria-labelit ikoneille (saavutettavuusparannus)
 • HeaderBackground: korjattu bugi, jossa tausta nappaa hiiren eventit

Dokumentaatio

Muutokset

 • Ikonit: Lisätty käyttöesimerkkejä
 • Input: Parannettu dokumentaatiota (read-only-attribuutti)
 • RadioGroup ja Checkbox: Parannettu dokumentaatiota ja esimerkkejä

v12.7.0

23.1.2023

React-kirjasto

Muutokset

 • DateInput ja TimeInput: lisätty prop onSelection
 • DateTimeInput: lisätty propit onDateSelection ja onTimeSelection
 • Lisätty sähköposteihin liittyvä kuva external-link
 • Saavutettavuusparannus: infopainikkeen (esiintyy mm. Input, Heading, Rating -komponenttien proppina) aria-labelledby-tietoon liitetty linkitys elementtiin, johon infopainike viittaa (esim. inputkentän label tai otsikko)
 • autoprefixer: Päivitetty versioon 10.4.13.

Dokumentaatio

Muutokset

 • Label: Lisätty käyttöesimerkkejä

v12.6.0

28.12.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • kaikki ikonit: ariaLabelin asettaminen poistaa role=presentation attribuutin, jolloin ikoni luetaan ruudunlukijalla
 • browserslist päivitetty Style Guiden konfiguraatioon

v12.5.0

16.12.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty Hakulomake-pattern

React-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty sähköposteihin liittyvä kuva crown

v12.4.2

12.12.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty esimerkki, jossa käytetään Spaceria Collapsiblen sisällä

v12.4.1

12.12.2022
 • Julkaistu edellinen uudelleen

v12.4.0

12.12.2022

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty tyylit: Tabs, InlineLabel

v12.3.4

2.12.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty uusia ikoneita: BriefcaseWrenchIcon, EuroBulbIcon, SwitchIcon
 • Päivitetty BotIcon

v12.3.3

22.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Optimoitu logoja

v12.3.2

18.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Päivitetty TE-keskuksen logo

v12.3.1

7.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Lisätty sähköposteihin liittyvät kuvat

v12.3.0

1.11.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Heading: pienennetty mobiilin H1-otsikon kokoa

Dokumentaatio

Muutokset

 • Saavutettavuuskorjaukset patterniin Lomakkeen virheenkäsittely
 • Toimintopainike-patternit: Tallenna, Lähetä, Julkaise, Tallenna luonnoksena, Esikatsele

v12.2.0

7.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Link: korjattu ruudunlukija lukemaan external link -ikonin aria-label (poistettu role="presentation")

Dokumentaatio

Muutokset

 • korjattu verkkopalvelun ulkoisen linkin svg-kuvan koodiesimerkkiä (poistettu role="presentation")

v12.1.0

6.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Input: korjattu pakollisuuden lukemista ruudunlukijalla (kenttään saapuessa ei ilmoiteta kenttää virheelliseksi)

v12.0.1

4.10.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Poistettu Kokeiluversion logot

v12.0.0

3.10.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • DateInput, TimeInput, DateTimeInput: placeholderista luopuminen. Päivämäärä- ja/tai kellonaikaformaatin ohjeistus siirretty subLabeliin.
 • Muutosohjeet:
  • DateInput: placeholder muutetaan subLabeliksi
  • TimeInput: lisätään kellonajan (kieliversioitu) ohjeistus subLabeliin
  • DateTimeInput:
   • päivämäärän ohjeistus: datePlaceholder muutetaan dateSubLabeliksi
   • kellonajan ohjeistus: lisätään kellonajan (kieliversioitu) ohjeistus uudella timeSubLabel propilla

v11.19.1

30.9.2022
 • Päivitetty browserslist konfiguraatio

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Heading: ikonin esittäminen otsikon yhteydessä ilman erillistä kokomääritystä

React-kirjasto

Muutokset

 • Heading: korjattu ikonin sijaintia pitkillä otsikoilla

v11.19.0

20.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Päivitetty Monisivuisen lomakkeen navigaatio -patternia

React-kirjasto

Muutokset

 • TaskList: prop status: lisätty error
 • Heading: lisätty prop icon

Verkkopalvelu-kirjasto

Muutokset

 • Heading: lisätty tyylit ikonin näyttämistä varten

v11.18.3

14.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty Toimintapainikkeet-pattern

React-kirjasto

Muutokset

 • Notification: saavutettavuusparannus
 • DescriptionList: lisätty prop gapY

v11.18.2

8.9.2022

Dokumentaatio

Muutokset

 • Lisätty komponenteille lyhyet kuvaukset

v11.18.1

6.9.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • lisätty uusia ikoneita

v11.18.0

31.8.2022

React-kirjasto

Muutokset

 • Rating: lisätty isCentered

v11.17.11

29.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Päivitetty ruotsinkielinen logo

v11.17.10

25.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • Textarea: lisätty uusia sallittuja merkkejä

v11.17.9

25.8.2022

React-kirjasto

Korjaukset

 • CheckboxButtonGroup: lisätty prop required